Obrzeża ABS

Obrzeża ABS nie zawierają chloru, metali ciężkich ani związków ropopochodnych, dzięki czemu ulegają szybszemu rozkładowi i nie muszą być kwalifikowane jako odpady specjalne – można je poddać całkowitemu recyklingowi. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie promieni słonecznych.