Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

intar.pl

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisu www, który znajduje się pod adresem url: intar.pl (Serwis). Użytkownik dowie się z niej przede wszystkim jakie są zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat. Wyjaśniamy też m.in. jak zabezpieczamy Twoje dane.

Informacje o tym w jaki sposób korzystamy z ciasteczek (cookies) w ramach Serwisu www.intar.pl znajdziesz w Polityce cookies.

I. Operator (informacje ogólne)

Operatorem Serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych, które dobrowolnie Użytkownik podaje w Serwisie jest Intar Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski, posiadająca numery NIP: 6222430543. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.intar.pl/obowiazek-informacyjny-rodo

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • na adres e-mail: ehandel@intar.pl,
 • pisemnie, na adres Administratora: ul. Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest:

 • na adres e-mail: iodo@intar.pl,
 • pisemnie, na adres Administratora: ul. Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

W ramach Serwisu świadczymy różne usługi. Niektóre korzystają z podanych przez Użytkownika informacji. Te usługi to:

 1. dostarczanie newslettera,
 2. obsługa zapytań przez formularz kontaktowy,
 3. realizacja zamówionych usług,
 4. prezentacja oferty lub informacji.

II. Aby pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniu, stosujemy następujące metody:

 1. użytkownicy dobrowolnie podają nam dane poprzez formularze, które wprowadzają do naszego systemu,
 2. korzystamy z plików cookie (tzw. „ciasteczek"), które są zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników.
 3. możemy również stosować skrypty śledzące lub wtyczki.

III. Dbamy o ochronę Twoich danych i stosujemy różne metody, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Oto niektóre z nich:

 1. miejsca, w których Użytkownik loguje się i wprowadza dane osobowe, są chronione przez certyfikat SSL. Oznacza to, że dane osobowe i dane logowania, które Użytkownik wprowadza na naszej stronie, są zaszyfrowane na jego komputerze i mogą być odczytane tylko na naszym serwerze docelowym.,
 2. dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko my, jako operator, posiadamy klucz do ich odczytu. Dzięki temu dane Użytkownika są chronione, nawet jeśli baza danych zostanie skradziona z naszego serwera,
 3. hasła użytkowników są przechowywane w postaci zahaszowanej. Funkcja hashująca działa tylko w jednym kierunku, co oznacza, że nie można jej odwrócić. To obecnie standardowe zabezpieczenie w przechowywaniu haseł użytkowników,
 4. w naszym serwisie stosujemy autentykację dwuskładnikową jako dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu,
 5. regularnie zmieniamy nasze hasła administracyjne,
 6. regularnie tworzymy kopie zapasowe w celu ochrony danych,
 7. ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania, które używamy do przetwarzania danych osobowych. To obejmuje regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

IV. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach unixstorm.org.

V. Dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych

W niektórych sytuacjach możemy przekazać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem lub do spełnienia naszych obowiązków. Oto grupy odbiorców:

 1. Firma hostingowa, która utrzymuje technicznie nasz serwis,
 2. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych
 3. Kurierzy i operatorzy pocztowi, którzy dostarczają zamówione przez Ciebie produkty,
 4. Operatorzy wtyczek społecznościowych, którzy integrują nasz serwis z platformami społecznościowymi,
 5. Firmy świadczące usługi marketingowe na naszą rzecz,
 6. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy potrzebują dostępu do danych w celu realizacji celów serwisu.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych lub mających stosowne uprawnienia do takiego działania na podstawie bilateralnych umów powierzenia przetwarzania danych między Unią Europejską a danym państwem trzecim, przy tym nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są:

 1. Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów WWW, Google Tag manager: służącego do zarządzania skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do witryny lub aplikacji oraz śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników w witrynie WWW, Google Ads służącego do wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,
 2. Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla Facebook pixel służącego do śledzenia konwersji z reklam portalu Facebook, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.

Strona Administratora może korzystać z funkcjonalności Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi standardami informatycznymi adresy IP użytkowników odwiedzających stronę Administratora są skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny strony internetowej dla jej użytkowników, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google przy tym nie będzie łączył adresu IP przekazanego w ramach Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć na oficjalnej stronie Google pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners. Ponadto każdy Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących jego korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Administrator udostępniając dane podmiotom trzecim, dokłada wszelkich starań by odbywało się to jedynie do podmiotów posiadających certyfikaty w ramach (dawnych) programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, które są dostępne pod adresem www.privacyshield.gov. Podmioty takie w przypadku posługiwania się  informacjami pochodzącymi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą czynić to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach Administrator opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych Administrator nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez nas tylko przez okres niezbędny do realizacji określonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. dotyczącymi rachunkowości). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie będziemy ich przechowywać dłużej niż przez 3 lata. Dane osobowe użytkowników, pozyskane ze względu na wykonywanie umowy o prowadzenie konta użytkownika, przechowywane są prze okres 2 lat od ostatniego zakupu dokonanego za jego pomocą   i nie dłużej niż 3 lata od tej aktywności.

VII. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Administratora np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na stronie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

VIII. Informacje w formularzach

Nasz serwis zbiera informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie (włączając w to dane osobowe, jeśli zostaną podane). Możemy zapisać informacje o parametrach połączenia Użytkownika, takie jak czas połączenia i adres IP. W niektórych przypadkach, w celu ułatwienia powiązania danych z formularza z adresem e-mail użytkownika, który go wypełnia, możemy zapisać odpowiednie informacje. W takim przypadku adres e-mail użytkownika może pojawić się w adresie URL strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzach są przetwarzane zgodnie z funkcją danego formularza, np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdy formularz jest odpowiednio opisany, aby jasno informować, do czego służy.

IX. Dzienniki Administratora (logi systemowe)

Aby zarządzać naszym serwisem, możemy zapisywać informacje dotyczące zachowania użytkowników. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

X. Istotne techniki marketingowe

 1. Aby analizować ruch na naszej stronie, korzystamy z narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). W ramach tego narzędzia przekazujemy do Google Inc. dane osobowe, ale są one anonimizowane. Usługa ta opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli chodzi o preferencje użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować te informacje dotyczące plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Stosujemy techniki remarketingowe, które pozwalają na dopasowanie reklam do zachowań użytkowników na naszej stronie. Może to sugerować, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych danych osobowych reklamodawcom. Warunkiem technicznym tych działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Wykorzystujemy piksel Facebooka. Dzięki tej technologii serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba zarejestrowana na Facebooku korzysta z naszego serwisu. Jednakże, jako administrator danych, nie przekazujemy żadnych dodatkowych danych osobowych do serwisu Facebook. Usługa ta opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu użytkownika.
 4. Stosujemy rozwiązanie monitorujące zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła i nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane przed przesłaniem ich do operatora usługi, dzięki czemu operator nie wie, które konkretne osoby fizyczne są nimi objęte. W szczególności, nagrywanym nie podlegają wprowadzane hasła ani inne dane osobowe.