Płyty wiórowe laminowane ogniouodpornione

Płyta wiórowa trudnopalna  FireBoard to trzywarstwowa płyta wiórowa typu P2 (zg. z normą  EN 312-typ P2) o właściwościach ognioodpornych. Zgodnie z europejską klasyfikacją (EN 13501-1), płyty FB posiadają klasę B-s2., która spełnia wyższe wymagania odporności ogniowej w porównaniu z innymi płytami. Płyta FireBoard jest barwiona czerwonym pigmentem. Bazową płytą jest płyta wiórowa surowa.