Płyty pilśniowe surowe

Płyta pilśniowa powstaje z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej, uformowanie pod ciśnieniem i w odpowiedniej temperaturze, z dodatkiem olejów schnących lub żywic syntetycznych. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta.

Otrzymane w procesie produkcji parametry sprawiają, że płyta pilśniowa może być wykorzystywana przemyśle meblarskim, opakowaniowym, w budownictwie i transporcie.